Campingreglementer​

hos Gilleje Camping og Feriecenter

Campingreglementet

Fastliggerreglementet

Lejebetingelser

Får du gæster

1. Campingrådets ordensregler samt lejrchefens anvisninger skal overholdes.

2. Brandmyndighedernes 3-meters regel skal overholdes.

3. Daggæster såvel som overnattende gæster skal meldes i receptionen.

4. Daggæster, der opholder sig på pladsen efter kl. 22.00, vil blive betragtet som overnattende gæster og skal dermed betale overnatningstakst.

5. Fra kl. 22.00 til kl. 07.00 er al motorkørsel forbudt. Hastighed på pladsen max. 10 km/t gerne mindre. Kørsel med varevogne/lastbiler over 3500 kg kun efter aftale.

6. Der skal være ro på pladsen fra kl. 23.00 til kl. 07.00. Bommen er lukket fra 22.00 til 07.00.

7. Kun en bil pr. plads, som naturligvis holder parkeret inden for egen afmærkning. Gæster skal parkere på anvist parkeringsplads. Det er ikke tilladt at oplade EL-biler på pladsen eller at køre på EL-løbehjul.

8. Der må kun opstilles et opbevaringstelt (1,5 x 2 m) pr. plads. Ved placering af opbevaringsteltet skal brandmyndighedernes 3-meters regel overholdes.

9. Campingvognen og forteltet skal fremtræde rent og vedligeholdt. Gasanlægget skal mindst hvert 2. år testes af et autoriseret værksted. Gastesten skal opbevares i campingvognen og kunne fremvises ved forespørgsel.

10. Lukkede spildevandstanke skal benyttes og må kun tømmes i kemirummet.

11. Lejeren er ansvarlig for, at der er renholdt og ryddeligt på den lejede plads, inkl. græsslåning der skal finde sted i tidsrummet kl. 10.00-12.00 eller 15.00-17.00. Græsslåmaskiner med benzinmotor må ikke anvendes. Græsslåmaskine samt diverse redskaber kan lånes, kontakt da lejrchefen (husk at sætte det lånte på plads efter brug).

12. Det er strengt forbudt at grave i jorden (pga. el-kabler og vandrør), plante blomster og buske samt afsave grene. Ej heller må der opstilles pavilloner, læhegn af permanent karakter samt etableres terrasser. Der må maximalt placeres 3 blomsterkrukker pr. enhed. Opsætning af læsejl kan ske i perioden 1. april – 1. oktober, der skal være mindst 1 meter til skel, træer og buske. Læsejlene skal rulles op eller nedtages, når campingvognen står ubeboet.

13. Græs, blade o.l. skal på traileren, køkkenaffald skal i containeren oppe ved indkørslen, storaffald afleveres på den kommunale containerplads.

14. Boldspil må kun foregå på boldpladsen.

15. Det er tilladt at have en hund pr. enhed. Hunde skal holdes i kort snor samt være forsynet med pose på snoren, eventuelle efterladenskaber skal straks fjernes. Hunden skal ikke være til gene for andre campister. Hunde må ikke komme med ind i toilet- eller baderum. Vilde katte må under ingen omstændigheder fodres.

16. Det er ikke tilladt at benytte elvarmeapparater/ varmeblæsere. El artikler med et forbrug på over 1100 Watt må ikke benyttes.

17. Brug af fyrværkeri er ikke tilladt, på og omkring Gilleleje Camping.

 • Betingelser
  • Det lejede areal gælder kun for lejers husstand og hjemmeboende børn under 18 år, samt tilmeldte ekstra personer.
  • Det lejede areal gælder kun for lejers husstand og hjemmeboende børn under 18 år, samt tilmeldte ekstra personer.
  • Fremleje eller videresalg er ikke tilladt og lejeaftalen er kun gyldig i den lejede periode ved følge af sæsonreglementet.
  • Campingvogne skal være i originale farver og kan kræves registreret med nummerplade eller gyldigt grønt ID nummer/årsmærke.
  • Beboelse af permanent karakter er ikke tilladt og brugsretten er weekender, enkelte hverdage, ferier og hovedferien.
 • Sæsonplads
  • Der må opstilles 1 campingvogn, 1 fortelt og 1 redskabstelt pr lejet enhed og der skal indrettes med plads til egen bil.
  • Brandregel 3 meter skal overholdes til nærmeste campingvogn/fortelt og opstilling på sæsonplads anvises af campingpladsen
  • Faste gulve skal være dækket af teltdug og der må ikke forefindes synlige trækonstruktioner på hele campingenheden.
  • Hundehegn er tilladt i kort højde med let låge og skal være let trådnet i farverne grøn eller sort opført med lette pæle.
  • Det er ikke tilladt at opstille faste havelåger, jernlåger med pigge eller anlægge fliseområder og udplante blomster.
  • Flagstænger tillades alene fastmonteret på campingvognen i op til 2 meters højde for flagning ved enkelte begivenheder
  • Antenner, paraboler og solceller tillades alene fastmonteret på campingvognen og må kun være synlige under brug.
  • Pavilloner og andet overdækning må kun opsættes midlertidigt på egen plads og ingen permanente tørresnore i træerne
  • Standby telte er tilladte sammen med en campingvogn på anviste pladser og må ikke være enkeltstående uden campingvogn
  • Der bruges godkendte kabler uden samlinger med jord og placeres fri for kørearealer. Overklippede kabler erstattes ikke
  • Strømsvigt kan forekomme og campingpladsen kan ikke drages til ansvar for skader eller følger ved udfald på hfi relæ
  • Der skal være ro i tidsrummet 23.00 – 07.00 hvilket betyder ingen kørende biler eller højlydte private arrangementer
 • Retningslinjer
  • Pladsen skal fremstå sammenligneligt med camping og ikke sammenligneligt med kolonihave, sommerhus, have m.m.
  • Stole, borde, solsenge og lignende kan stå på enheden under fravær, når det er lette fletstole eller campingstole
  • Plasthavemøbler eller træhavemøbler skal opbevares i telt under fravær og intet opbevaring under vogn uden skørter
  • Telte og læsejl skal under fravær være stormsikret med standard campingudstyr og det er lejers pligt, at sikre det.
  • Det påhviler lejer at slå græsset og studse egen hæk, så alt til enhver tid fremtræder passet som omgivelser.
 • Parkering
  • Biler parkeres altid på egen plads, så andre kørende også kan passere med stor campingvogn.
  • Det er ikke tilladt at parkere på frie pladser, i gårdspladsen eller andre områder end parkeringspladsen ved hovedindgangen.
  • Der må kun køre 1 bil ind pr lejet plads og ved bil nr. 2 parkeres på parkeringspladsen ved hovedindgangen.
  • I tidsrummet 23.00 – 07.00 parkeres på parkeringspladsen ved hovedindgangen, da der skal være ro på pladsen.
 • Gæster
  • Gæster skal melde sig i receptionen og det er sæsonlejers ansvar, at gæsten oplyses om alle gældende regler.
  • Der tilbydes gæstekort for dagsbesøg eller dagspris for hvert besøg og overnatningstakst efter kl. 23.00
  • Børnebørn er gratis besøgende og overnattende indtil +12 år.
   Strøm
  • Pladsen leveres med strøm ved forudbetaling af 1 af følgende obligatorisk strømpakke 25kwh / 100kwh
  • El-biler må ikke oplades ved pladsen strømstander, da det kræver særligt sikring.
 • Renovation
  • Der sorteres affald efter gældende anvisninger på affaldspladsen
  • Storskrald, elektronik m.m. skal afleveres på genbrugspladsen.
 • Sæsonstart
  • Campingvogn, fortelt samt opbevaringstelt skal rengøres og fremstå uden alger og fortelt eller markise skal være monteret senest 1 Maj. Herefter må der ikke etableres trægulve eller udføres andet støjende af håndværksmæssig karakter uden forudgående aftale – ved brug af gas i vognen, så skal der kunne fremvises min. 2 årig gastest.
 • Rettigheder
  • Rettigheder til markedsføring med situationsbilleder fra campingpladsens miljø/personer, tilhører ubetinget campingpladsen.
 • Overtrædelser
  • Ved overtrædelse af campingpladsens reglement eller anvisninger, anses kontrakten for misligholdt og lejeren kan bortvises fra pladsen. Afbrydes lejemålet i perioden refunderes beløbet desværre ikke. Campingpladsen kan til enhver tid opsige en reservation eller påbegyndt sæsonplads, så længe lejer modtager refusion tilsvarende restperiodens værdi beregnet på antal dage.
 • Vejledning
  • Receptionen vejleder ved forespørgsel i sæsonreglementet og det er lejers pligt, at holde sig oplyst om gældende sæsonregler – løbende tilpasninger og rettelser kan forekomme.
 • Særlige vilkår
  • Etablerede sæsongæster pr. 13/04-2023 dispenseres for herunder nævnte regelændringer med baggrund i fastliggerreglement 2022 og indtil 13/07-23, hvortil en løbende tilpasning anses som overholdelse af gældende sæsonreglement.

Ankomst til hytterne fra kl. 14.00

Afrejse fra hytterne kl. 11.00

Slutrengøring af hytterne kan aftales, senest ved ankomst.

Der skal benyttes sengelinned.

Har man glemt sengelinned kan dette lejes i receptionen.

Hund – kat eller andre kæledyr er ikke tilladt i hytterne.

Alle hytter er røgfrie.

 1. Udlejer indestår for rigtigheden af beskrivelsen af hytterne.
 2. Lejemålet gælder kun for de tilmeldte personer.
 3. Gæster skal anmeldes i receptionen.
 4. Udlejer påtager sig intet ansvar for pludseligt opståede skader, men vil drage omsorg for, at skaden udbedres hurtigst muligt efter anmeldelsen.
 5. Udlejeren påtager sig intet ansvar i forbindelse med evt. forekomst af insekter (myrer, ørentviste m.v.) i hytterne.
 6. Lejeren er ansvarlig for det lejede og erstatningspligtig for evt. skader forvoldt på hytten eller inventaret i lejeperioden. Evt. skader skal inden afrejsen anmeldes til udlejer.
 7. Renholdelse af det lejede påhviler lejer. Ved fraflytning skal såvel hytten som inventaret afleveres i samme rengjorte og rydelige stand som ved modtagelsen. Evt. nødvendig rengøring vil kunne foretages for lejers regning, hvis denne ikke har indhentet udlejers godkendelse inden afrejsen.
 8. Campingreglementet samt lejrchefens anvisninger skal overholdes.
 9. Alle priser er inkl. 25% moms. Der tages forbehold for moms- og afgiftsforhøjelser.
 10. Ved evt. uoverensstemmelser mellem lejer og udlejer m.ht. lejemålet, gælder dansk rets almindelige regler.